Babysalmesang I Hover

Nyt hold starter til august

Babysalmesang I Hover

Kirkekoncert i Hover

Intimkoncert med Pernille Rosendal

Kirkekoncert i Hover

Ny graver ved Hover Kirke

Bo Rakbek går på pension

Ny graver ved Hover Kirke

Sangaften og Lindgren

Sang i Torsted - foredrag i Ølstrup

Sangaften og Lindgren