Hover-Torsted Menighedsråd

 • Formand

  Vagn Gravesen

  Lyngsmosevej 2
  6971 Spjald
  tlf. 97348186
 • Næstformand

  Sonja Holmgaard

  Trøstrupvej 8, Torsted
  6980 Tim
  E.mail: sh@torsted.net
  Mobil: 6128 3208
 • Kasserer

  Hanne Bruhn

  Torstedvej 85,
  Torsted
  6980 Tim
  E-mail: hanneheinz1948@gmail.com
  M
  obil: 2211 1993
 • Kirkeværge -Hover

  Trine Østergaard

 • Nørregårdvej 3
  6971 Spjald
  E-mail: trine.ostergaard@outlook.dk
  M
  obil: 2063 4189
 • Kirkeværge - Torsted

  Sonja Holmgaard

  Trøstrupvej 8, Torsted
  6980 Tim
  E.mail: sh@torsted.net
  Mobil: 6128 3208
 • Kontaktperson

  Vagn Gravesen

  Lyngsmosevej 2
  6971 Spjald
  gittevagn1@gmail.com
  tlf. 97348186
 • Webmaster, Tur-udvalg mv.

  Hanne Ellgaard Kristensen

  Muldbjerg Byvej 23
  6971 Spjald
  Tlf.: 9734 8118
  muldbjerg@mail.tele.dk
 • Medarbejderrepræsentanter

 • Hover

  Marianne Rejkjær
  Graverhuset
  Mobil: 30 69 11 40
  Mail: hover.kirkegaard@gmail.com
  Mandag fri
 • Torsted

  Marianne Klinkby Rostbøll
  Graverhuset
  Tlf. 97330333
  Mobil 24662338
  Email: graver.torsted.kirke@gmail.com
  Mandag fri. 
 •