Fakta om pastoratet

Man kunne også kalde det for Hover-Torsted-Ølstrup Præstekald, idet navnet pastorat dækker over, at de tre sogne har samme sognepræst: Nemlig Inge-Dorthe Kaasgaard.

Torsted-Hover har været fælles præstekald i mange år og 1. december 2011 kom Ølstrup så med i samarbejdet.

De tre sogne er fælles om præst, kordegn og organist, men har hver sin graver. Der er to menighedsråd i pastoratet: Hover-Torsted Menighedsråd og Ølstrup Menighedsråd.

Fakta om sognene pr. 1. januar 2016:

Torsted: 390 indbyggere, heraf 334 medlemmer af Folkekirken
Hover: 400 indbyggere, heraf 363 medlemmer af Folkekirken
Ølstrup: 479 indbyggere, heraf389 medlemmer af Folkekirken