Ølstrup menighedsråd

 • Formand

  Kirstine Fjordside

  Langdyssevej 2, Ølstrup
  6950 Ringkøbing
  E-mail: jens.fjordside@mail.tele.dk
  Tlf.: 97346157
 • Næstformand

  Maren Sørensen

  Vadhovedvej 10, Ølstrup
  6950 Ringkøbing
  Tlf.31956243
  E-mail: mks2701@post11.tele.dk

 • Kasserer

 •    Ninna Ahle Møller

 • Lervangvej 18, Ølstrup
  6950 Ringkøbing
  Tlf. 27730632
  E-Mail: esper-ninna@mail.dk
 • Kirkeværge

 •   Jens Thomsen

  Mosevænget 25  Ølstrup
  6950 Ringkøbing
  Tlf. 52692549
  E-Mail: Jens.Thomsen@yahoo.dk

 • Kontaktperson

 •    Kirstine Fjordside

  Langdyssevej 2, Ølstrup
  6950 Ringkøbing
  E-mail: jens.fjordside@mail.tele.dk
  Tlf.: 97346157

 • Menigt medlem

  Mogens Holm Sørensen

  Kirkemarken 8, Ølstrup
  6950 Ringkøbing
  Tlf: 40746464
  E-Mail: mogens.holm@outlook.dk