Valg til menighedsrådet

Valgmøde tirsdag 17. september i Torsted

Valg til menighedsrådet

I 2020 blev valgreglerne ændret, så menighedsrådsvalget primært finder sted ved en valgforsamling.   På valgforsamlingen opstilles og vælges det nye menighedsråd for en fireårig periode. Alle, der bor i vore sogne, er hjertelig velkomne til at deltage i dette vigtige valg.

Der skal vælges 3 medlemmer fra Torsted sogn og 3 medlemmer fra Hover sogn.

Hover-Torsted Menighedsråd afholder valgforsamling tirsdag den 17. september kl. 19 i konfirmandstuen ved præstegården i Torsted.

Valgforsamlingen foregår på samme måde, som når en forening holder generalforsamling. Ved fremmøde får man uddelt stemmesedler til valget, som er skriftligt og hemmeligt.

På valgforsamlingen er der en relativ lang fast dagsorden, men kort fortalt, vil programmet ved valgforsamlingen være:

-                    der orienteres om valgreglerne.

-                    der udarbejdes en kandidatliste

-                    der afholdes afstemning om rækkefølgen på kandidatlisten

I valgperioden holder menighedsrådet møde ca. en gang hver anden måneden. Ud over møderne er der også opgaver i forbindelse med aktiviteter, udvalg og møder i sognet.

Menighedsrådet har ansvar for:

  • Kirkelivet
  • Kulturarven – kirkebygninger og arealer
  • Kirkegårdene
  • Personaleledelse
  • Kirkernes økonomi

Det er et meget spændende og indflydelsesrigt arbejde at sidde i et menighedsråd.

Hover-Torsted Menighedsråd.