1.søndag i advent

i Hover Kirkekl.19

1.søndag i advent bliver traditionen tro markeret i pastoratet -med en fælles gudstjeneste i Hober Kirke, Der er gudstjeneste og kirkesanger Inger Kold og organist vOlav Rex vilunderhold.
Der er kirkekaffe og mulighed for at ønske naboen en "glædeligadvent!.